Search form

JUAN 9:2

2Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja pyabøjkpɨtøjk ñɨma̱a̱jyɨyøø:

―Wɨndsøn, ¿sudso yø ja̱a̱ꞌy jadeꞌen wɨna̱p tø kyeꞌexy? ¿Jadeꞌen ɨdøꞌøn nꞌukwa̱ꞌa̱nɨnt, ja tyeety ɨdøꞌøn ndejɨn jantyimbyøkmyøøttɨ, uk kyøꞌømbøky ɨdøꞌøn yø jadeꞌen tuujnɨp?