Search form

JUAN 9:21

21Nɨ øø nganɨja̱wɨ sudsoꞌampy yø tø wyɨnꞌejxwaꞌkxy, jøts nɨjaꞌ øø nganɨja̱wɨ pønɨ pøn yø tø yiktsojkxɨyɨ yø wyeen. Yiktøwdɨ jadeꞌen køꞌøm; pø møja̱a̱ꞌñɨxɨ yøꞌ, wan køꞌøm mdukmadøyɨdɨ.