Search form

JUAN 9:22

22Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja tyeety tya̱a̱k ojts jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ, tsøꞌjkɨdɨp jaꞌ, pø tøxɨ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy wyɨndsøndɨ wyɨnaty tkajpxyꞌa̱jtnɨdɨ, ku ja abiky yikpɨkta̱ꞌa̱ktɨt pønɨ pøn wa̱mp jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús Cristoꞌaty, midi ja Dios tkajxp.