Search form

JUAN 9:25

25Jøts ja tꞌadsøøy:

―Kaꞌap øts yø nnɨja̱wɨ pønɨ pøn yøꞌ, pønɨ pojkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌy uk kapojkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌy yøꞌ. Yøꞌøyɨ øts nnɨja̱ꞌwɨp jøts ku øts yꞌijty nwɨna̱pɨ, ɨxya̱m wa̱ꞌa̱ts ɨxya̱m nwɨnꞌejxnɨ.