Search form

JUAN 9:3

3Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Kidi kyøꞌømbøkyɨp yø jadeꞌen kyuwanja̱jtɨp, jøts nɨgɨdi kaꞌap tyeety yø tpøkyɨ; jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn yø jadeꞌen yjaty, jøts yøꞌ ñɨkøjxp yiktukꞌejxtɨt øy pøn midi ja Dios tyuꞌump.