Search form

JUAN 9:31

31Wa̱ꞌa̱tsxɨ yiknɨja̱wɨ jøts ku Dios kaꞌ jaꞌ tmadøy pøn pojkpɨtumbɨja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp; jaꞌayɨ ja myadoojɨp yjaꞌ pøn ja wɨndsøꞌjkɨyɨp, pøn ja paduꞌunxɨyɨp ja yjaꞌ.