Search form

JUAN 9:5

5Pønɨ wɨneꞌenɨn ø nja̱a̱ktsøønɨ ya̱ na̱xwiiñ, nja̱a̱ktyimdyuꞌumbyɨmts øts jadeꞌen sa̱m ja ja̱j kyuja̱jy kyudɨɨꞌkxy. Jadeꞌen øts ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ñamyayɨ nyikuja̱jta̱a̱gɨdɨt nyikudøøꞌkxa̱a̱gɨdɨt.