Search form

JUAN 9:8

8Wɨnets ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn ja jam myɨgujøønɨp myɨgudøjkɨp, jøts jaꞌadɨ pøn jaty ja wyɨnaty tø yꞌijxyɨyɨ jøts ku ja wyɨna̱pɨ, jaꞌats ɨdøꞌøn wa̱ndøø:

―¿Kidi jaꞌajɨp yøꞌ pøn ja yꞌijty xumɨꞌɨxa̱kp, pøn ja yꞌijty xumɨlɨmunsɨꞌamɨdoop?