Search form

LUCAS 1:48

48Tønɨm ja Dios tnɨja̱wɨ jøts tø tꞌejxjɨmbity ja yꞌuꞌnk ja mya̱a̱y,

ya̱mnɨm øts ɨnet ejtp ejtnɨ xonɨ nyiktejt wɨneꞌenɨn ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy yjaꞌa̱ttɨ ya̱ na̱xwiiñ.