Search form

LUCAS 1:68

68Janch møj ja Dios ja kyunuuꞌkxɨn tmøꞌøy ja Israelɨt ka̱jp,

ku tø tnɨmiñ tnɨja̱ꞌa̱ty ja yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk wɨneꞌenɨn adøm ja xjaꞌa̱jtɨndɨ, tøts nɨtsoojkɨn ja xukpa̱a̱jtyɨm.