Search form

LUCAS 1:76

76Jøts mets uꞌnk, mets ja Dios tsa̱jpjøtpyɨt mgugajpxyꞌa̱tɨyɨp,

kumɨ mets ja ja̱a̱ꞌy wyɨnma̱a̱ꞌñ ja myiktøøjɨp myiktuuda̱a̱jkɨp jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yikjøpꞌext,