Search form

LUCAS 10:11

11“Puꞌuxpa̱a̱t øø ndekyɨjxy tø tya̱ꞌtspøjknɨ midi ya̱ ka̱jpjøøjty, ɨxya̱mts øøts nyikwa̱ꞌa̱ch meets køjxp, ejxtɨ sa̱ xꞌejxtɨ, nañɨwa̱a̱jtsɨp øøts jadeꞌen. Ja ti wɨnets xkanɨja̱wɨdɨt, jaa Dios kyutujk wyɨngøñ midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy.”