Search form

LUCAS 10:12

12Ɨxya̱mts mee ndukmadøy jøts ku nøjkx ja tɨɨdyuꞌunɨn ñaxy, neꞌegɨ kajaa yø yjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy ja ayoꞌon tyimbya̱a̱ttɨt, jøts nɨgɨdi jadeꞌen yꞌayoꞌomba̱a̱ttɨt neꞌegɨ ja kawɨndɨy ja̱a̱ꞌdyɨ pøn jam Sodoma kuga̱jpꞌa̱jttøø.