Search form

LUCAS 10:14

14Kuts nøjkx ja tɨɨdyuꞌunɨn ñaxy, mguꞌayowɨpts meets ja jɨnaxy, nɨkaꞌap ja neꞌegɨ jadɨneꞌen yꞌayoꞌodɨt ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn tsɨnaadyɨp jam Tiro jøts jam Sidón,