Search form

LUCAS 10:20

20Kidits yøꞌøyɨ tuꞌugyɨ xajotkujkꞌa̱ttɨ ku yø mɨkuꞌ mmɨmadøyɨdɨ, jaꞌ mdajotkujkꞌa̱ttɨp ku ja Dios mꞌejxkapyɨdɨ xemɨkøjxp jap tsa̱jpjøtpy.