Search form

LUCAS 10:23

23Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja twɨnꞌejxjɨꞌjky jøts ja yɨdeꞌen jaꞌayɨ yiknɨmaadyøø:

―Janch nekɨm meets ku meets ja køꞌøm xtyimyꞌijxy xtyimñɨjawɨ midi meets ɨxa køꞌøm mdyimyꞌijxpy mdyimbyatpy;