Search form

LUCAS 10:24

24may Dios kyugajpxy, may wɨndsøndøjk yø køꞌøm tjaꞌejxwa̱ndøø tjanɨja̱wɨwya̱ꞌa̱ndɨ midi meets ɨxya̱m køꞌøm mꞌijxpy mnɨja̱ꞌwɨp, nɨkaꞌats ja tꞌejxtøø; ojts ja tjamadowa̱ꞌa̱ndɨ midi meets ɨxya̱m køꞌøm mmadøøpy, nɨkaꞌats ja tmadoodøø.