Search form

LUCAS 10:25

Ku ja samariɨt ja̱a̱ꞌy yjotwa̱ꞌa̱ñ

25Xjats tuꞌuk wya̱ꞌkukɨyɨɨꞌñ ja ka̱jpxwejpɨdɨ jøts ja nugo kajpxyꞌejxwa̱ꞌa̱ñ ja Jesús, yɨdeꞌen ja tyiktɨɨy:

―Wɨndsøn, ¿sudso ø nduꞌunt jøts øts nꞌanmɨja̱ꞌwɨn ñɨtsoꞌokꞌa̱tt xemɨkøjxp?