Search form

LUCAS 10:27

27Jøts ja ka̱jpxwejpɨ yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―“Amumjoojt xꞌajotꞌa̱tt ja Dios, ma̱ꞌɨn mꞌanmɨja̱ꞌwɨn ma̱ꞌɨn mwɨnma̱a̱ꞌñ myajada̱ꞌa̱ky jadeꞌen ja xwɨndsøꞌøgɨt; jøts nayɨdeꞌen ja mmɨguꞌuk xpaꞌayoꞌot sa̱m køꞌøm mnabyaꞌayøyɨn.”