Search form

LUCAS 10:30

30Jøts ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Tuꞌuk ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy, jam ja wyɨnaty kyɨda̱ꞌa̱ky ma̱ ja Jerusaléngɨt tuuꞌ jøts ja ñijkxy Jericó, xjats maaꞌtspɨ ja pya̱jttøø jøts ja wa̱ꞌa̱ts yikwɨmaaꞌtskɨjxy, wyet ña̱a̱my yikpøjkɨjxy; øy øy yikwɨnwøjpy yikjøpwøjpy jøtsnɨm ja yiknɨkejky, jawaanɨ ja tkayikꞌooꞌknɨdɨ.