Search form

LUCAS 10:4

4Nɨ mbejn xkawetstɨt, nɨ mmeeñꞌabøjkꞌɨɨꞌñ, nɨ mgøꞌøk, nɨti xkakoꞌondɨt; jøts kidi pøn xmɨꞌøømayɨdɨ xmɨga̱jpxmayɨdɨ ku pøn xka̱jpxpooꞌkxtɨt tuuꞌa̱jy.