Search form

LUCAS 10:42

42Kaꞌ mets yø neꞌegɨ xꞌøyja̱wɨ yø øybɨ wɨnma̱a̱ꞌñ midi xemɨkøjxp ta̱mp, jaꞌats yø María tø tja̱ꞌgyukɨ midi pa̱a̱tꞌa̱jtɨp. Ti pønts yø xijy ukpøjkxɨnɨyɨp jadɨgojk.