Search form

LUCAS 11:10

10Paty ku pøn o ti tꞌamɨdøy, yikmøøpyts jaꞌ; ku pøn o ti tꞌɨxa̱ꞌa̱y, pyatpyts jaꞌ; ku pøn tøjkꞌaga̱j twɨngøxy, yikꞌawa̱a̱jtsxɨyɨpts ja o pøn.