Search form

LUCAS 11:11

11’¿Ku mee wyɨnaty mꞌukꞌuꞌnkteetyꞌaty jøts ku mꞌuꞌnk mꞌamɨdowɨdɨt ja tsa̱pkaaky, wan meets mꞌa̱a̱w mjoojt ndejɨn myajada̱ꞌa̱kt jøts meets tsa̱a̱ ja xkøjyɨt? ¿uk xmoꞌodɨt ja tsa̱a̱ꞌñ ya̱m meets ja a̱jkx ja mjaꞌamɨdøyɨyɨ?