Search form

LUCAS 11:13

13Øyts mee ma̱ba̱a̱t mjagatyimyꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ, mja̱jttɨpts ku xmoꞌodɨt ja mꞌuꞌnk mꞌuna̱ꞌjk midi øy tsuj pɨdsømp, ¡tits ja Dios tyungɨp, pø tsa̱jpjøtpyxɨ jaꞌ, myoꞌopts jaꞌ ja Espíritu Santo pønɨ pøn ja amɨdoꞌoxɨyɨp!