Search form

LUCAS 11:17

17Wa̱ꞌa̱ts ja tnɨja̱wɨ sa̱ jaty ja wyɨnaty wyɨnmaydɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―O pøn wɨndsøn, ku kyutujk ja chepta̱ꞌa̱ky jøts yja̱a̱ꞌy ja ñawyaꞌkxyɨ kawɨna̱kpiky jøts ja xem ya̱m cheptundɨ agøꞌømyɨdɨ, na̱nkyøjxɨdɨpts ja jadeꞌeñɨ jøts nɨ ja kutujk nɨti kyaꞌukwa̱nɨ, uk kuts tuꞌuk mɨguꞌuk agøꞌømyɨ cheptundɨ jøts ja ñawya̱ꞌkxnɨyɨdɨ, agøꞌømyɨts ja xem ya̱m ña̱nkyudɨgøyɨdɨ.