Search form

LUCAS 11:18

18Nayɨdeꞌents mɨkuꞌmɨ pønɨ nawya̱nwa̱ꞌkxɨp ja køꞌømyɨ jøts ja agøꞌømyɨ ña̱nkyꞌayoꞌomba̱a̱dyɨ, ¿wɨndemts ja jeky yꞌejtnɨt ja myøkꞌa̱jtɨn, kidi ja jatyɨ kyudɨgøøñɨt? Yøꞌ øts ɨdøꞌøn jadeꞌen xyikwa̱mp ku meets mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku øts ja mɨkuꞌ myøkꞌa̱jtɨn nyiktuujnɨyɨ ku øts yø ja̱a̱ꞌy ja mɨkuꞌ nga̱jpxpɨdsøjmɨyɨ;