Search form

LUCAS 11:19

19pønɨ jaꞌats øts ja myøkꞌa̱jtɨn njanchyiktuujnɨp, ¿pønts meets mmɨguꞌuk yjaꞌ yiktuujnɨdɨp ku ja tka̱jpxpɨdsømdɨ ja mɨkuꞌ? Pø yøꞌøxɨ mee køꞌøm mnɨꞌøøꞌnɨyɨp jøts ku mee nugo mga̱jpxɨgøy.