Search form

LUCAS 11:20

20Diosts øts ja myøkꞌa̱jtɨn nduktapɨdsøjmɨp yø mɨkuꞌdɨ, yɨdeꞌen ɨdøꞌøn xja̱ꞌgyukɨdɨt jøts ku ja Dios tø tyikmenɨ ja kyutujk midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy.