Search form

LUCAS 11:22

22Jøts kuts jam jaduꞌuk jawaanɨ jotmøk yja̱ꞌa̱ty jøts ja myɨmajada̱ꞌa̱gɨyɨ, tukɨꞌɨyɨ tyaꞌoꞌjk ja pyøjkxɨyɨ midi ja yꞌuktamøj, jøts pyɨkta̱ꞌa̱ky ja yikjaꞌabøkøjxnɨ ti jaty ja jam yjagyejpy.