Search form

LUCAS 11:26

26Wɨnets ja chøøñ jadɨgojk jøts ja janɨwɨxujk tja̱a̱ktyimyꞌatsway ja myɨmɨkuꞌ jawaanɨ kaꞌøydɨ sa̱m ja kyamajada̱ꞌa̱gyɨn, jøts ja jadɨneꞌen ttatøkɨdɨ ja ja̱a̱ꞌy, tsɨnaadya̱a̱jk ja tyikwa̱ꞌa̱ndɨ, jøts ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen jɨnaxy myøwa̱ꞌa̱ñ, nɨgɨdi ja yꞌijty jadeꞌen øyɨm ɨdøꞌøn wyɨnaty ja mɨkuꞌ ja jam tjamøøtꞌaty tuꞌumchɨ.