Search form

LUCAS 11:27

Pøn ja xemɨkøjxpɨt xonda̱a̱jkɨn myøøtꞌajtpy

27Ɨxam ɨdøꞌøn ja Jesús wyɨnaty jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku tuꞌuk tøꞌøxyøjk jam ja̱a̱ꞌy agujkp møkꞌampy wya̱a̱ñ:

―¡Janch kawɨnmaañɨ tmøøtꞌaty ja xonda̱a̱jkɨn pøn tø myikeꞌexyɨ jøts pøn ja cheꞌtsk tø mduktayeegyɨ!