Search form

LUCAS 11:29

Ku ja kaꞌøyja̱a̱ꞌy ttamɨdowdɨ jøts yiktukꞌejxtɨt ja mɨla̱grɨ

29Namyukꞌadøjtsɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty ma̱ ja Jesús, jøts ja tnɨmaabyɨna̱xwa̱ꞌjky:

―Nɨwɨneꞌen ja ya̱mbɨ ja̱a̱ꞌy kyaꞌøyɨdɨ, ñadyijyɨ tnɨja̱wɨwya̱ꞌa̱ndɨ pønɨ janch ku nDios Uꞌngɨ, paty tꞌamɨdowdɨ jøts yiktukꞌejxtɨt ja mɨlagrɨꞌa̱jtɨn; nɨwɨneꞌents kyaꞌukyiktukꞌejxnɨdɨt, wan jaꞌayɨ midi ja kugajpxy Jonás ojts tyukꞌijxyɨdɨ.