Search form

LUCAS 11:36

36Pønɨ mwɨnma̱a̱ꞌnbya̱ttɨpts øy yikxon, ja ja̱jts ɨdøꞌøn ndejɨnt mgayikꞌooꞌktɨp jøts kaꞌ jadeꞌen mꞌettɨ sa̱m o pøn kugootstujpy chøønɨn nɨti wɨnma̱a̱ꞌñ, o nugo chaachjawɨnꞌejxꞌooktɨ. Kuts meets, wa̱ꞌa̱ts meets ja mdukꞌejxpa̱a̱dyɨdɨ pønɨ ti døꞌøn mꞌejxwa̱ndɨp, kaꞌ ti jaduꞌuk chøkyɨ, jadeꞌen ja myikuja̱jta̱a̱gɨyɨdɨ myikudøøꞌkxa̱a̱gɨyɨdɨ sa̱m ja̱j wa̱ꞌa̱ts mdukꞌejxpa̱a̱dyɨdɨ o ti.