Search form

LUCAS 11:37

Ku ja Jesús ttamɨgajpxy sa̱ yꞌadøꞌøtstɨ ja fariseotøjktɨ møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ

37Kuts ja Jesús jadeꞌen kya̱jpxꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, xjats fariseo ja tuꞌuk wya̱a̱jøø tyɨga̱m kaabyɨ. Kuts ja jam tyøjkɨyɨɨꞌñ jøts ja yꞌɨxa̱a̱jky, kaabyajt twɨnguwaꞌatsɨyɨɨꞌñ.