Search form

LUCAS 11:38

38Jøts ja fariseo janch ñɨgyuma̱a̱p tyimyja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ku ja tꞌijxy ja Jesús kyagøbujy ya̱m ja kyaawya̱ꞌa̱ndɨ, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja tsɨna̱a̱ꞌyɨnꞌa̱ttɨ kaꞌap ja nugo kyøbujtɨ, yɨdeꞌen ja tyika̱jpxtɨ jøts jaꞌ ja tyanɨwa̱ꞌa̱tsꞌa̱jttɨp ku ja kyøbujtɨ, jøts ja kyapøkpyattɨ.