Search form

LUCAS 11:42

42’¡Mjanchꞌayøøy me fariseotøjktɨ! Køx kɨda̱ꞌa̱k meets xjanchkugubatkixy jøts kaꞌap neꞌegɨ xpaduꞌunxɨdɨ midi ja Dios kyutujk jawaanɨ neꞌegɨ yjanɨꞌaneꞌempy, ku ja ttsøky ja øy tɨɨdyuꞌunɨn, ja paꞌayoꞌejxk, jøts ja janchja̱ꞌwɨn. Ya̱ꞌa̱tpɨ meets ɨdøꞌøn neꞌegɨ jawaanɨ mjapa̱a̱tꞌa̱jtɨp mbaduꞌump.