Search form

LUCAS 11:43

43’¡Mjanchꞌayøøy mee fariseotøjktɨ!, ku mee tum jam mnachøkyɨdɨ mdsɨnaawya̱ꞌa̱ndɨ tsa̱ptøjkꞌokp wɨndsønɨn. Jøts ku tuuꞌa̱jy, øy pa̱a̱t meets ja nagya̱jpxpooꞌkxɨ xtsoktɨ, myikwɨndsøꞌøgɨp myikwɨnja̱wɨp meets, ejxɨm meets jadiꞌiñɨ myikwɨna̱jxnɨ.