Search form

LUCAS 11:44

44’¡Meets tsaachꞌata̱a̱yja̱a̱ꞌdyɨ, jøts mꞌayøøy mee ka̱jpxwejpɨtøjkmɨdɨ! Jadeꞌen mee mna̱nkyaxjɨꞌɨgyɨ sa̱m ja ooꞌkpɨ kajuunɨn øy nɨkøjx kyaxjɨꞌɨky jøts kaꞌ nadyijyɨ tyikaxjɨꞌɨky pønɨ sa̱dam ja yjøtpy.