Search form

LUCAS 11:46

46Jøts ja Jesús yɨdeꞌen yꞌadsøøy:

―¡Mjanchꞌayøøy mee ka̱jpxwejpɨtøjk nayɨdeꞌendɨ!, ku ja kutujk xyikꞌøyɨdɨ kamaabyɨm, kaꞌ meets ja køꞌøm xꞌuktunɨ, ja pujx ja ka̱jp meets ja mdukmɨdanaapy, kamadøyɨm meets ja xꞌukja̱ꞌwɨñɨ.