Search form

LUCAS 11:50

50Meets Dios ja mdagubatɨdɨp wɨneꞌenɨn ɨxa mna̱xwiiꞌñɨtja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ ku ja mꞌa̱pteetyɨ tø tyikꞌooktɨ ja Dios kyugajpxy. Tukɨꞌɨyɨ ja tpayøꞌøgyøxt, jaayɨp ja tpayøꞌøbyɨna̱xwa̱ꞌa̱kt kuuyɨp ja na̱xwiiꞌñɨt choꞌonda̱a̱jky,