Search form

LUCAS 11:52

52’¡Mjanchꞌayøøy mee ka̱jpxwejpɨtøjktɨ!, ku xꞌama̱ꞌa̱tꞌa̱jtɨdɨ ja Dios kyutujk; køꞌømyɨ meets ja mnadyamɨdsøkyɨ, nɨ xkabadumɨdɨts jaꞌ, jøts nɨ xkaduknɨja̱ꞌwɨmɨdɨts ja abikpyɨdɨ pøn ja tjanɨja̱wɨwya̱ndɨp.