Search form

LUCAS 11:54

54Øyɨk ɨdøꞌøn ja ti tꞌukmadoꞌodɨt, yꞌamaaꞌtskꞌejxwa̱ndɨpxɨ jaꞌ jøts ja jatyɨ ttanɨꞌøønɨdɨt pønɨ ti ja kyaꞌukꞌømyadoodɨp.