Search form

LUCAS 11:8

8Yɨdeꞌents øts ja ndyimyꞌaꞌejxɨ pø myɨguꞌukxɨ jaꞌ, øy ja yjagabɨdøꞌøkwa̱ꞌa̱ñ jøts ja tꞌatsmoꞌot midi ja myɨguꞌuk ja amɨdojɨyɨp, kuwa̱nɨts ja tjanchjatuꞌunt jadeꞌen, yꞌatsmøøgyøxp ɨdøꞌøn jaꞌ pønɨ ti jaty ja chøjkpy jøts ja jadeꞌen kaꞌap yꞌuknaꞌamnɨyɨt, pø nañaꞌamɨxɨ ja kyatsøjkpy.