Search form

LUCAS 11:9

9Paty mee yikxon ndukmadøy: Jøts xꞌamɨdoꞌodɨt xpøktsoꞌodɨt ja Dios, mmoꞌojɨpts meets jaꞌ; mdukpa̱a̱dɨp meets jaꞌ pønɨ ti meets mgaꞌejtxɨdɨp; myikꞌawa̱a̱jtsxɨyɨdɨp meets tøjkꞌa̱a̱w jaꞌ ku øy ma̱ mguga̱jpxɨdɨt.