Search form

LUCAS 12:1

Ku ja Jesús tnɨga̱jpxɨ ja fariseotøjk kyaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ jøts yikjøpja̱wɨt

1Yikxon ja ja̱a̱ꞌy yjantyimñañɨmujkpajtɨdøø milꞌampy, nugo yjanchꞌadøtsnɨdɨ, xem ya̱m yjanchnadyateeñɨdɨ. Jøts ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tnɨmaabyɨna̱xwa̱ꞌjky:

―Øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt ejxɨm yø fariseotøjk kyaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ mdawɨnꞌɨɨñɨdɨ ti sa̱ yø iiy wya̱nɨdɨ, jabɨ wa̱ꞌa̱tsts yø iiy ñadyijyɨdɨ.