Search form

LUCAS 12:10

10’Ja̱a̱kyikmaaꞌkxtɨp ja neꞌegɨ pøn ø tø xkaguidyimyꞌødyejtɨ, jaꞌats nɨma̱ nɨwɨndem ja kyayikmaaꞌkxtɨt pønɨ pøn tkaꞌømyɨga̱jpxtɨp ja Espíritu Santo.