Search form

LUCAS 12:13

Sa̱ ja kumeeñꞌa̱jtɨn xyikwɨnma̱a̱ꞌnmya̱ꞌjtɨnt

13Xjats jam tuꞌuk wya̱a̱ñ jam mayja̱a̱ꞌy agujkp jøts ja tnɨma̱a̱y ja Jesús:

―Wɨndsøn, nɨma̱a̱jyɨk øts yø nmɨguꞌuk jøts wan ø xmøꞌøy ja nma̱a̱y.