Search form

LUCAS 12:15

15Nayɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Øyɨm xꞌejxtɨt, nayꞌejxꞌetɨdɨm jøts kidi o ti kayakyɨm xꞌejxtɨ, kajaꞌajɨp ja̱a̱ꞌy ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn tyajujkyꞌajtpy xemɨkøjxp ku pyɨkta̱ꞌa̱ky ja mayꞌampy tmøøtꞌaty.