Search form

LUCAS 12:17

17Wɨnets ja tnɨwɨnma̱a̱ꞌyɨyɨɨꞌñ jøts ja wya̱a̱ñ: “¿Ti sudso nda̱bya̱a̱tt, sudso øts yø nbɨkta̱ꞌa̱ky nduꞌunt? Kaꞌats øts nꞌabøjkꞌɨɨꞌñ ma̱ øts yø nbøkjøꞌøkt.”